Projektiranje in inženiring za hišo, izdelava dokumentacije, Atrial, Podravska

Profil in naslov ATRIAL, Lucija Kelhar s.p.
Požeg 5a, 2327 Rače
tel: 040/ 376 - 069
www.atrial.si
Logotip podjetja

O nas

atrial 6Podjetje Projektiranje in inženiring za hišo, izdelava dokumentacije, Atrial, Podravska, je mlado in profesionalno družinsko podjetje z večletnimi delovnimi izkušnjami s področja izdelave projektne dokumentacije za objekte.

Podjetje se ukvarja z izdelavo urbanistične dokumentacije, projektiranjem objektov visokih in nizkih gradenj ter inženiringom na področju celotne Slovenije.

S področja visokih gradenj se ukvarjajo s celotno izdelavo projektov, ki vsebujejo načrte arhitekture, gradbene konstrukcije - statika, elektro inštalacije z opremo, strojne inštalacije z opremo, elaborat gradbene fizike, zasnova požarne varnosti, ocena zvočne izolacije.

Projektiranje in inženiring za hišo, izdelava dokumentacije, Atrial, Podravska, izdeluje projekte za:

atrial 7♠ stanovanjske hiše
♠ večstanovanjske objekte
♠ počitniške hiše
♠ poslovno stanovanjske objekte
♠ poslovne objekte
♠ gostinske objekte
♠ industrijske objekte
♠ kmetijske objekte (hlevi s tehnološkim načrtom v sodelovanju s KGZS - Zavod Celje)
♠ legalizacije vseh objektov (nelegalna gradnja)

 Vsi projekti so lahko:

♦ idejni projekt (IP)
♦ idejna zasnova (IDZ)
♦ projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)
♦ projekt za izvedbo (PZI)
♦ projekt izvedenih del (PID)

Za vse dodatne informacije in naročilo storitev pokličite Projektiranje in inženiring za hišo, izdelava dokumentacije, Atrial, Podravska, na telefonsko številko 040/ 376 - 069.

atrial 8      atrial 9      atrial 10

PONUDBA IN OSTALE INFORMACIJE

Projektna dokumentacija

atrial 11Prizadevamo si, da je projektna dokumentacija izvedenav najkrajšem možnem času, kakovostno ter da investitorju poda vse podatke in informacije,  potrebne za ustrezno in nemoteno izvedbo objekta. Pri projektiranju sledimo zahtevam in predpisom s področja zakonodaje - Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) in Pravilnik o projektni dokumentaciji, ki ureja projektiranje in gradnjo objektov...VEČ

 

Projektiranje

Prizadevamo si, da je projektna dokumentacija izdelana  v najkrajšem možnem času, kakovostno in tako, da investitorju poda vse podatke in informacije, potrebne za nemoteno izvedbo objekta...VEČ

Izdelava dokumentacije

atrial 12Izdelavo projekta (PGD) razdelimo na naslednje faze:
1. pridobitev osnovnih dokumentov  (investitor ali mi)
2. izdelava idejne zasnove (IDZ) za pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij za priključitev
3. izdelava projekta PGD

4. VEČ

Inženiring

Za vas lahko pridobimo vse potrebne listine...VEČ

Urbanizem

Ukvarjamo se z izdelavo vodilne mape projektne dokumentacije, ki je predpisana zbirka dokumentov, s katerimi se dokazuje usklajenost projektnih rešitev s prostorskimi akti, izpolnjevanje bistvenih zahtev gradnje. V vodilni mapi so podane izjave o odgovornosti in pregledu celotnega projekta. Največji pomen  vodilne mape je pri upravnem postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja...VEČ

atrial 13

 

 

Kontakti

Storitve Projektiranje za hišo, Inženiring za hišo, Izdelava dokumentacije za hišo

Nahajamo se

Rače
Požeg 5a

Video