Public institution SKTM, Radlje ob Dravi

Profil in naslov Public institution SKTM
Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi
call: +386 (0)2 887 - 32 - 88
www.sktmradlje.si
Logotip podjetja

O nas

sktm novaPublic institution SKTM, Radlje ob Dravi, je v letu 2008 ustanovila Občina Radlje ob Dravi z namenom, da bo na področjih: šport, kultura, turizem in mladina izvajal strategijo občine. Naloge zavoda so kompleksne, saj vsa našteta štiri področja zaokrožajo široko paleto dejavnosti v okviru javnega interesa.

Na osnovi sprejete strategije občine zavod razvija lastno strategijo, ki temelji na aktivnostih in razvojnih usmeritvah na področjih za katere je zadolžen. Poleg organizacijskih in izvedbenih nalog so koordiniranje, povezovanje, sodelovanje, animiranje in spodbujanje javnih nosilcev na področjih športa, kulture, turizma in mladine temeljna funkcija javnega zavoda.

Nič manj pomembne niso konkretne aktivnosti, ko gre za zagotavljanje pogojev za izražanje javnega delovanja. Public institution SKTM, Radlje ob Dravi, upravlja z javno infrastrukturo, ki je namenjena posameznikom in organiziranim skupinam za njihovo interesno delovanje. Tu gre za nove infrastrukturne pridobitve na področju športa: Športna hiša Radlje in Športni stadion Radlje, na področju mladine, kulture in turizma pa Mladinski kulturi center s hotelom Radlje ob Dravi.

sktm nova 1      sktm nova 2      sktm nova 3

Public institution SKTM, Radlje ob Dravi, skrbi tudi za druge obstoječe objekte kot so športna igrišča, razkropljena po celotnem območju občine, učne in rekreativne poti, trim stezo, smučišče in drugo. Ob dokončanju Vodnega parka Reš bo zavod zadolžen za njegovo funkcioniranje.

sktm nova 13

 

Kontakti

Services Public institution

Nahajamo se

Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 4

Video