Računovodski servis, Agencija Karo, Osrednja Slovenija

Profil in naslov Kalušnik Roman s.p.
Slovenska cesta 24, 1234 Mengeš
tel: 01/ 723 - 89 - 56
fax: 01/ 723 - 89 - 56
www.karo.si
Logotip podjetja

O nas

karo novaRačunovodski servis, Agencija Karo, Osrednja Slovenija, je z opravljanjem računovodskih storitev pričel že v letu 1991, na Viru pri Domžalah. Sedež podjetja so v letu 1995 preselili v Mengeš, na Viru pri Domžalah pa imajo odtlej podružnico.

Za finance vašega podjetja skrbi 6 prizadevnih delavk, ki se neprestano izobražujejo predvsem na tematskih področjih davkov in računovodstva. S takim načinom dela strankam kontinuirano zagotavljajo visoko kakovost opravljanja vseh računovodskih storitev; za s.p.-je in d.o.o.-je.

Računovodski servis, Agencija Karo, Osrednja Slovenija, bo za vas opravil naslednje storitve:

♠ vodenje davčne knjige
♠ vodenje izdanih in prejetih faktur
♠ knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige
♠ kontiranje dokumentov za temeljne poslovne knjige
♠ obračun osnovnih sredstev (amortizacija in prevrednotenje)
♠ obračun plač, regresov za letni dopust, avtorskih honorarjev
♠ obračun nadomestila plač za refundacije boleznin, nege
♠ obračun davka na dodano vrednost
♠ obračun zamudnih obresti
♠ spremljanje terjatev in obveznosti
♠ sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih
♠ priprava dokumentacije za pridobivanje kreditov
♠ analitično evidentiranje stroškov in prihodkov
♠ izdelava glavne blagajne
♠ izdelava davčne bilance
♠ sestavljanje poročila o plačah zaposlenih za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4/M8) in dohodnino
♠ sestavljanje letnih računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz bilančnega dobička ali izgube)
♠ kontaktiranje z davčnimi uradi
♠ možnost urejanja kadrovskih zadev
♠ cenitve osnovnih sredstev drobnega gospodarstva
♠ druge svetovalne storitve

agencija karo 7      agencija karo 8      agencija karo 9

Poslovne enote:

1. Agencija Karo
P.E. Mengeš
Slovenska cesta 24, 1234 Mengeš
Tel. 01/ 723 - 89 - 56
Fax. 01/ 723 - 89 - 56

2. Agencija Karo
P.E. Vir
Šaranovičeva 19a, 1230 Domžale
Tel. 01/ 721 - 48 - 31
Fax. 01/ 721 - 48 - 31

Za vse dodatne informacije podjetje Računovodski servis, Agencija Karo, Osrednja Slovenija, pričakuje vaš klic na telefonsko številko 01/ 723 - 89 - 56.

karo nova 1

 

Kontakti

Storitve Računovodski servis

Nahajamo se

Mengeš
Slovenska cesta 24

Video