Kvalitetno računovodstvo in knjigovodstvo, Knjigovodja d.o.o. | Osrednja Slovenija

Profil in naslov Knjigovodja d.o.o.
Celovška cesta 175, 1000 Ljubljana
tel: 01/ 620 - 98 - 35
gsm: 041/ 625 - 685
fax: 01/ 505 - 57 - 92
www.knjigovodja.si
Logotip podjetja

O nas

knjigovodja 6Za vse oblike pravnih subjektov vam Kvalitetno računovodstvo in knjigovodstvo, Knjigovodja d.o.o. | Osrednja Slovenija, nudi profesionalne računovodske in knjigovodske storitve. Ponašamo se z dolgoletno tradicijo poslovanja ter številnimi zadovoljnimi strankami.

Zagotavljamo vam celovito ponudbo naših storitev od samega prevzema dokumentacije, računovodskih storitev ter davčnega in finančnega svetovanja.

 

Naša bogata in celovita ponudba vsebuje:

ᴥ kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige
ᴥ spremljanje terjatev in obveznosti
ᴥ analitično evidentiranje stroškov in prihodkov
ᴥ fakturiranje
ᴥ obračun zamudnih obresti
ᴥ vodenje davčne knjige izdanih in prejetih faktur
ᴥ obračun davka na dodano vrednost
ᴥ obračun plač, regresov za letni dopust, avtorskih honorarjev
ᴥ izdelava glavne blagajne
ᴥ obračun osnovnih sredstev (amortizacije in prevrednotenja)
ᴥ sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4/M8)
ᴥ sestavljanje letnih računovodskih izkazov, kot so (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz bilančnega dobička ali izgube...)
ᴥ izdelava davčne bilance
ᴥ obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin, nege
ᴥ sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih
ᴥ po potrebi urejanje kadrovskih zadev
ᴥ priprava dokumentacije za pridobitev kreditov
ᴥ kontaktiranje z davčnimi organi
ᴥ druge svetovalne storitve

knjigovodja 7      knjigovodja 8      knjigovodja 9

Zakaj se odločiti za Kvalitetno računovodstvo in knjigovodstvo, Knjigovodja d.o.o. | Osrednja Slovenija?

▫ dolgoletne izkušnje
▫ veliko število zadovoljnih kot tudi uglednih referenc
▫ strokovno usposobljeno osebje
▫ delo je opravljeno odgovorno ter v skladu s predpisano zakonodajo
▫ uporaba najsodobnejše opreme za poslovanje
▫ odlično razmerje med kakovostjo in ceno
▫ vse podatke in informacije, ki jih dobimo od strank obravnavamo kot poslovno skrivnost in niso dostopne tretjim osebam brez soglasja stranke

knjigovodja 10      knjigovodja 11      knjigovodja 12

Smo dovolj majhni, da se posvetimo posamezniku, a obenem dovolj veliki, da nudimo bogato paleto storitev s področja računovodstva in davkov, zato se odločite za Kvalitetno računovodstvo in knjigovodstvo, Knjigovodja d.o.o. | Osrednja Slovenija.

knjigovodja 13

Kontakti

Storitve Kvalitetno računovodstvo, kvalitetno knjigovodstvo

Nahajamo se

Ljubljana
Celovška cesta 175